Firma EDUROOM to rodzinna działalność służąca wspieraniu instytucjonalnych działań edukacyjnych.
Na rynku słupskim istniejemy od 5 lat. Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej, które pozwala nam na poszerzanie naszej oferty. Możemy wspierać wdrażanie innowacyjnych projektów edukacyjnych w placówkach oświatowych i również prowadzić szkolenia dla nauczycieli z wykorzystania nowoczesnych form i metod w działalności edukacyjnej oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i informatycznych w codziennej pracy z uczniami, a także organizować warsztaty umiejętności turorskich, interpersonalnych i wychowawczych. Jesteśmy certyfikowanymi tutorami.

Naszym „oczkiem w głowie” są zajęcia z robotyki dziecięcej w ROBOLUDKU dla dzieci w wieku 6-13 lat oraz zajęcia w MATLUDKU dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zajęcia mają na celu rozwijanie m.in. :

  • zdolności z przedmiotów ścisłych
  • umiejętności konstruowania
  • motoryki małej (ważnej w nauce pisania)
  • twórczego, kreatywnego, logicznego, przestrzennego myślenia
  • umiejętności społeczne i miękkie tak ważne we współczesnym świecie, w tym: poczucie własnej wartości, asertywność, uważność, szacunek względem innych, budowanie relacji,  współpracy w grupie, wzajemnej pomocy i szacunku.

Najistotniejszym jest to, że zajęcia prowadzimy w atmosferze radości i zabawy czyli w komfortowych dla rozwoju dzieci warunkach

Zajęcia prowadzi doświadczony edukator i certyfikowany trener LEGO Education.

Opiekę nad dziećmi i wsparcie w zajęciach sprawuje Joanna Król-Mazurkiewicz – z wykształcenia nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z praktyką, nauczyciel akademicki Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W roku 2016 uzyskaliśmy zaszczytny tytuł MIEJSCA ODKRYWANIA TALENTÓW i tytuł ten utrzymujemy utrzymując wysoką jakość świadczonych usług.

Wciąż się rozwijamy i aktualizujemy swoją wiedzę na innowacyjnych kursach, szkoleniach i  konferencjach, wszystko po to byśmy mogli Twoje dziecko poprowadzić do sukcesu. Rozwijamy się bo edukacja to nasza pasja, a praca z dziećmi sprawia nam ogromną radość.

Share this Page