OFERTA

Przyjmujemy zapisy na rok szkolny 2019/2020

Serdecznie zapraszamy do najlepszej szkoły robotyki w Słupsku 

tel. 512 486 880

Nasza Oferta

Przez kilka lat naszej działalności przetestowaliśmy różne zestawy do nauki robotyki, programowania i inżynierii. Wiele z nich polecanych jest dla szkół, jednak w naszej opinii najbardziej kreatywne i rozwijające są znane wszystkim klocki Lego, które od ponad 80 lat bawią i uczą Dzieci (i nie tylko Dzieci ;)).

Lego Education od 40 lat współpracuje z nauczycielami, dzięki temu ich produkty z tej serii sprawiają, że nauka jest przyjemna i pełna emocji. Zestawy Education zachęcają uczniów do kreatywnego myślenia, podejmowania prób uzasadniania własnych wyborów i uwalniania potencjału do kształtowania własnej przyszłości.

Dlatego nasze zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem przede wszystkim różnorodnych zestawów Lego Education.

ROBOLUDEK

Treści na zajęciach podzieliliśmy na roboludkowe klasy:

 • I klasa – wprowadzenie do konstruowania budowli, podstawy inżynierii, mechaniki i maszyn prostych – Lego Duplo Education® Maszyny Proste, Lego WeDo Education® oraz Lego WeDo 2.0 Education®– konstrukcje podstawowe wprowadzenie do programowania.
 • II klasa semestr I – rozwijanie i poszerzanie umiejętności zdobytych na zajęciach z działu I – Lego WeDo Education® oraz Lego WeDo 2.0 Education® – konstrukcje rozbudowane i indywidualne konstrukcje dzieci + początki samodzielnego programowania i podstawy kodowania (metodą przeciągnij i upuść) w Scratch.
 • II klasa semestr II – według zasady stopniowania trudności budowanie rozwiniętych programów sterujących konstrukcjami wykonanymi z Lego WeDo Education® oraz Lego WeDo 2.0 Education® wzbogaconego o  zestaw dodatkowy WeDo Extended Set® poszerzający możliwości kostrukcyjne, mechaniczne i inżynierskie oraz zajęcia z (metodą przeciągnij i upuść) w języku Scratch wykorzystując różne platformy programowania.
 • III klasa – Budowanie i programowanie robotów z wykorzystaniem zestawów Lego Mindstorms EV3 Education®  zajęcia z programowania w języku Scratch oraz JavaScript.
 • IV klasa – Zaawansowane budowanie i programowanie robotów z wykorzystaniem zestawów Lego Mindstorms EV3 Education® i rozszerzenia tych zestawów. Programowanie i budowanie robotów oraz urządzeń w oparciu o platformę Arduino. Zajęcia z programowania w języku Scratch oraz JavaScript oraz C.
 • Ponadto od roku szkolnego 2015/2016 poszerzyliśmy naszą ofertę dla I klasy Roboludka o zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i językowe ze wsparciem zestawów Lego Build To Express Education® a także położymy nacisk na rozwój szeroko rozumianych kompetencji matematycznych przy wsparciu zestawów Lego MoreToMath Education®  Obydwa zestawy to jedne z najnowszych propozycji firmy LEGO®.
 • Od roku szkolnego 2018/2019 zajęcia w pierwszej roboludkowej klasie urozmaicane będą również o Roboty Photon (roboty polskiej produkcji, których program stworzony został we współpracy z pscyhologami dziecięcymi z SWPS) oraz o Roboty DOC wspierające rozwój inteligencji przestrzennej, wprowadzające w metody pracy programistów i określone sposoby postępowania ze złożonym problemem. Obydwie propozycje będą wspierały rozwój komptenecji matematycznych u Dzieci 6-7 letnich. Wsparciem w zajęciach matematycznych są autorskie propozycje zajęć oraz matematyczne maty i karty pracy przygotowane przez nas.

NOWOŚĆ!!!!

MATLUDEK – MŁODSZY BRAT ROBOLUDKA

ZAPRASZA na innowacyjne zajęcia dla Dzieci 3 – 6 letnich.

Zajęcia prowadzi mgr Lucyna Pacan – nauczyciel z kwalifikacjami w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej  terapią pedagogiczną; logopedii i integracji sensorycznej.

Specjalnie dla Waszych Pociech przygotowaliśmy autorski program zajęć.

Z nami Dzieci rozwiną:

 • logiczne, przestrzenne i abstrakcyjne myślenie
 • umiejętności konstruowania
 • kreatywne podejście do rozwiązywania problemów
 • umiejętności wykonywania działań matematycznych
 • motorykę małą
 • mowę

-umiejętności społeczne, bardzo ważne we współczesnym świecie, w tym poczucie własnej wartości, asertywność, uważność, szacunek względem innych, budowanie dobrych relacji, mówienie o uczuciach, bycie pomocnym i współpracę

A TO WSZYSTKO W KOMFORTOWYCH WARUNKACH (grupy maksymalnie 10 osobowe), PRZYJAZNEJ ATMOSFERZE PEŁNEJ ZABAWY I ZROZUMIENIA POTRZEB ROZWOJOWYCH DZIECI.

Treści na zajęciach podzieliliśmy na dwie grupy wiekowe:

 • 3-4 latki – poznanie cyfr od 0 do 10, zabawy z cyframi z wykorzystaniem różnorodnych materiałów dydaktycznych dostosowanych do wieku Matludków (w tym zestawów Lego Education), dodawanie i odejmowanie na konkretach, podstawy programowania z wykorzystaniem robotów DOC i autorskich plansz matematycznych oraz programowalnych Gąsieniczek firmy Fisher Price.
 • 5-6 latki – utrwalenie wiadomości i umiejętności zdobytych w grupie młodszej, poszerzenie zakresu matematycznych zabaw zgodnie z zasadą stopniowania trudności – wykorzystanie różnorodnych materiałów dydaktycznych dostosowanych do wieku Matludków, dodawanie i odejmowanie na konkretach i pierwsze próby oderwania od konkretów, podstawy programowania z wykorzystaniem robotów DOC, autorskich plansz matematycznych i kart pracy oraz robotów PHOTON.

Stosujemy autorskie programy nauczania, modyfikujemy i dostosowujemy je do możliwości poznawczych naszych uczniów.

Miesiąc nauki to koszt 120 zł brutto.

Jeśli w dniu zajęć wypada np. Święto opłata miesięczna jest odpowiednio przeliczana i pomniejszana o daną kwotę.

Zajęcia odbywają się:

 • w pierwszym roku nauki raz w tygodniu i trwają 50-55 minut (w tym 45 min. dydaktycznych),
 • w kolejnych latach raz na dwa tygodnie i trwają 90 minut (dotyczy zajęć w Roboludku).
 • w przypadku opuszczenia zajęć (choroba/wyjazd) istnieje możliwość ich odrobienia*.

*termin odrobienia zajęć ustalany jest z trenerem do miesiąca od opuszczenia zajęć.

czas zajęć jest dobrany do możliwości psyhofizycznych dzieci w określonym wieku

Z każdym rodzicem ucznia podpisujemy umowę o zajęcia.

UWAGA!!!!

Od roku 2018 w związku z bardzo dużym zainteresowaniem naszymi zajęciami zdecydowaliśmy się prowadzić zajęcia w słupskich szkołach i przedszkolach. Możemy się zjawić również w tej, do której uczęszcza Twoje Dziecko. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci sześcioletnich

Posiadamy specjalnie przygotowaną ofertę zajęć dla Dyrektorów Przedszkoli i Szkół Podstawowych. Do prowadzenia zajęć wykorzystujemy zestawy Lego Duplo Education Maszyny Proste®, Lego MoreToMath Education®, Robota DOC ® z autorskimi planszami matematycznymi, Robota Photon oraz tablety z programem Scratch Junior® z autorskimi kartami pracy. 

Zajęcia  mogą się odbywać raz na dwa tygodnie i trwać 60 min. W trakcie zajęć Twoje Dziecko zdobędzie wiadomości i umiejętności dotyczące podstaw robotyki, inżynierii maszyn prostych i mechaniki oraz podstaw algorytmiki (programowania dla najmłodszych). Będą one idealnym wprowadzeniem do dalszej pracy w Roboludku zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów. 

UDZIELAMY RABATÓW  

20 zł rabatu dla rodzeństwa *

50% rabatu za polecenie nas znajomym ** 

*rabat od opłaty za drugie i kolejne dziecko (dotyczy zajęć w roboludkowej i matludkowej sali)

**warunkiem uzyskania rabatu przez osobę polecającą jest podpisanie przez osobę poleconą umowy o zajęcia, rabat jest przyznawany na jeden miesiąc naukiSPECJALNA OFERTA EDUROOM DLA INSTYTUCJI OŚWIATOWYCH

Opieka merytoryczna przy wdrażaniu innowacyjnych projektów edukacyjnych w placówkach oświatowych –
w tym wsparcie w przygotowaniu dokumentacji koniecznej do wprowadzania innowacji i eksperymentów pedagogicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z wykorzystania nowoczesnych form i metod w działalności edukacyjnej oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i informatycznych w codziennej pracy z uczniami

Warsztaty umiejętności interpersonalnych i wychowawczych oraz tutorskich.