Co nas wyróżnia?

PASJA

Uczymy z pasją i zaangażowaniem traktując każdego Roboludka indywidualnie

-Naszą misją jest wychodzenie poza schematy, twórcze i kreatywne pobudzanie rozwoju każdego dziecka

HOLISTYCZNY ROZWÓJ DZIECI

Chcemy by Wasze Dzieci były gotowe do podejmowania wyzwań zmieniającego się świata

-Kształtujemy postawy i kompetencje ważne dla Twojego Dziecka w przyszłości: myślenie komputacyjne, myślenie algorytmiczne i programowanie, praca zespołowa, umiejętność analizowania i  rozwiązywania problemów, ciągłego rozwijania się, podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności, myślenia logicznego i przestrzennego,

-Prowadzimy zajęcia z robotyki dziecięcej, usprawniające motorykę i sensorykę dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

-Ważnym elementem naszej działalności jest szczególna uwaga rozwoju kompetencji „miękkich”

-Na naszych zajęciach Twoje Dziecko uwierzy we własne możliwości, nauczy się wyrażać własne zdanie i tworzyć opinię, dowie się, że nie ma złych pomysłów, nabierze odwagi do podejmowania wyzwań – tych w szkole i poza nią. Poprzez nasze wieloletnie doświadczenie wiemy, że to proces którego nie osiągniemy na kilku przypadkowych zajęciach, wiemy że ten proces wymaga czasu i cierpliwości dlatego nasze zajęcia są zaplanowane na kilka kolejnych lat. Lat kreatywnego „budowania” Najważniejszej Istoty jaką jest Twoje Dziecko

KWALIFIKACJE

Posiadamy kwalifikacje z zakresu pedagogiki – niezbędne do pracy w zawodzie nauczyciela

-Jestem nauczycielem czynnym zawodowo z kilkunastoletnim stażem pracy

-Doświadczenie zawodowe, a przede wszystkim merytoryczne podejście do zasad dydaktyki, pozwala nam wychodzić poza schematy podawane na standardowych szkoleniach z wykorzystania wybranych zestawów Lego Education. Moje działania oparte na wizji edukacji przyszłości są wyjątkowe i specjalnie dobierane do potrzeb naszych Roboludków.

-Każdego roku uczestniczę w innowacyjnych konferencjach naukowych połączonych z warsztatami z najlepszymi praktykami z Polski i zza granicy, stosuje zdobyte umiejętności tutorskie i coachnigowe odpowiednio dobierając je do wieku Roboludków oraz prowadzę warsztaty dla nauczycieli z całej Polski.

-Jestem certyfikowanym tutorem oraz trenerem TOC

BAZA DYDAKTYCZNA

Dysponujemy najlepiej wyposażoną pracownią LEGO Education na słupskim rynku.

Nasza pracownia wyposażona jest w:

-Komputery i tablety z odpowiednim oprogramowaniem

-Lego Education® Maszyny Proste

-Lego WeDo Education® – zestaw podstawowy i rozszerzony

-LEGO WeDo 2,0 Education®

-LEGO Mindstorms EV3 Education® + rozszerzenie

–LEGO Spike Essential Education®

-LEGO BricQ Motion Prime Education®

-LEGO Smart Education®

-LEGO Serious Play®

-LEGO Build To Express Education®

– I……wiele wiele innych