O nas

O zajęciach, firmie i autorze

Firma EDUROOM to działalność służąca wspieraniu instytucjonalnych działań edukacyjnych.
Na rynku słupskim istnieje od 2013 roku. Właściciel i zarazem prowadzący zajęcia mgr inż. Mariusz Mazurkiewicz ma wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej, które pozwala na zaoferowanie najwyższej jakości zajęć edukacyjnych. Jest autorem eksperymentu pedagogicznego oraz wielu innowacji pedagogicznych. Swoje doświadczenie przekazuje również studentom podczas zajęć na Uniwersytecie Pomorskim jak i nauczycielom podczas szkoleń i warsztatów na kongresach edukacyjnych. Dodatkowo swoim doświadczeniem może wspierać wdrażanie innowacyjnych projektów edukacyjnych w placówkach oświatowych. Prowadzić szkolenia dla nauczycieli z wykorzystania nowoczesnych form i metod w działalności edukacyjnej oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i informatycznych w codziennej pracy z uczniami. Organizować warsztaty umiejętności tutorskich, interpersonalnych i wychowawczych. Mariusz Mazurkiewicz oprócz posiadania certyfikatu trenera Lego Education oraz certyfikatu tutora pierwszego stopnia posiada również certyfikat trenera TOC, bierze udział w konferencjach rozwijając swoje kompetencje. Aktualizuje swoją wiedzę na innowacyjnych kursach i szkoleniach, wszystko po to by Twoje dziecko poprowadzić do sukcesu. Edukacja to pasja, a praca z dziećmi jest dużym wyzwaniem i sprawia ogromną radość.

Zajęcia z robotyki i programowania w ROBOLUDKU są dedykowane dla dzieci w wieku 6-14 lat.

Zajęcia prowadzimy w nowoczesnym modelu edukacyjnym STEAM z ang. oznacza Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics i jest połączeniem wiedzy z różnych obszarów nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki.  Dziecko, uczeń przestaje być w tym systemie odtwórcą, a staje się twórcą wiedzy, wynalazcą, konstruktorem. Uczy się tak, jak się bawił, bawi się ucząc jednocześnie 😉

Zajęcia mają na celu rozwijanie m.in. :

  • zdolności z przedmiotów ścisłych
  • umiejętności konstruowania
  • motoryki małej
  • twórczego, kreatywnego, logicznego, przestrzennego myślenia
  • umiejętności społecznych i miękkich tak ważnych we współczesnym świecie, w tym: poczucia własnej wartości, asertywności, uważności, szacunku względem innych, budowania relacji,  współpracy w grupie, wzajemnej pomocy i szacunku.

Najistotniejszym jest to, że zajęcia prowadzimy w atmosferze radości i zabawy czyli w komfortowych dla rozwoju dzieci warunkach.

W roku 2016 Roboludek uzyskał zaszczytny tytuł MIEJSCA ODKRYWANIA TALENTÓW.